BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 22. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná dne 22. 5. 2019 od 18 hodin v Kongresovém centru na Prorubech.

Program schůze:

1. Závěrečný účet obce a závěrka 2018

2. Rozpočtové opatření č. 5/2019

3. Schválení firmy pro výběrové řízení- dotace vodovod Proruby

4. Hlasování o zákazu pálení bio odpadu

5. Schválení příspěvku na narozené dítě

6. Pronájem pozemků – Šrůtkovi, Volfovi, Dudovi, Šváb, Jindra

7. Nákup pozemků – Gottwald

8. Dotace obecního obchodu

9. Informace o chodu obce

10. Diskuze

Upozornění pro občany - kominík

Oznamujeme občanům, že kominík p. Pithart provede čištění komínů v naší obci ve dnech 21. – 24. 5. 2019

 

Kominictví Zdeněk Pithart, Rtyně v Podkrkonoší,

Telefon: 728 925 768 nebo 607 142 111

Oznámení - svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 30. března 2019 bude proveden svoz nebezpečných odpadů (informační leták ke stažení) a zároveň budou přistaveny 29. března 2019 kontejnery na objemný odpad (matrace, nábytek, koberce), které budou odvezeny v pondělí 1. 4. 2019.

Přineste svůj odpad a chraňte naše životní prostředí.

Oznámení - zasedání zastupitelstva 20.3.2019

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná dne 20. března 2019 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program schůze:

1. Schválení veřejnoprávní smlouvy

2. Pozemky

3. Územní plán HARCOV

4. Nový web obce

5. Informace o rekonstrukci VO

6. Znak a vlajka obce

7. Různé

8. Diskuse

Upozornění pro občany

Poplatek za odvoz komunálního odpadu se bude vybírat na obecním úřadě v pondělí 18. 2. 2019 od 8 – 16,30 hodin a ve středu 20. 2. 2019 od 8 – 12 hodin.

Informace obecního úřadu

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že odvoz popelnic na rok 2019 zůstává stejný jako v letošním roce, tj. odvoz v p o n d ě l í, týdny dle svozového kalendáře (svoz 21x – bílá).

V měsíci lednu a únoru bude svozová firma odvážet odpad na staré známky (2018). Poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) zůstává také stejný jako v roce 2018 tj. – 400 Kč na osobu s trvalým pobytem a 500 Kč na chalupu pro chalupáře. Poplatek se bude vybírat na obecním úřadě během měsíce února, kde obdržíte novou známku na popelnici na rok 2019. Termín vybírání poplatku bude upřesněn oznámením na informační tabuli. Svozový kalendář na rok 2019 možno vyzvednout na obecním úřadě. Je také umístěn na stránkách obce www.brzice.cz.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že 27. 12. a 28. 12. 2018 bude p. Radek Hofman po obci opisovat stav vodoměrů za odebranou vodu v roce 2018. Fakturace proběhne k 31. 12. 2018, fakturu občané obdrží během měsíce ledna 2019. Prosíme všechny občany o součinnost při opisování stavu vodoměrů.

Děkujeme.

PF 2019