BRZICE

Opravy komunikace

Během září probíhají opravy obecních komunikací v Prorubech, silně poškozených vývozem vytěžené dřevní hmoty po loňské kalamitě. Na tuto investici obec obdrží dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 550 tis. Kč.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že od středy 22. 8. 2018 do středy 12. 9. 2018 nebudou dopolední úřední hodiny. Důvod: dovolená.

Děkujeme za pochopení.

Sdělení o vyvěšení Závěrečného účtu obce za rok 2017

Dne 14. 6. 2018 byl na úřední desku Obce BRZICE na www.brzice.cz vyvěšen schválený Závěrečný účet obce za rok 2017. Rovněž jsou vyvěšeny všechny přílohy, které jsou součástí ZÚ. Veškeré tyto dokumenty by měly být rovněž vyvěšeny na vývěsní tabuli obce. Z důvodu nedostatku místa na tabuli a množství dokumentů, sdělujeme občanům, že tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí od 8 – 12 hodin a ve středu od 8 – 12 hodin a odpoledne od 15 – 17 hodin.

Omezení spotřeby pitné vody

Z důvodu nedostatku pitné vody je nutné do odvolání zrušit napouštění bazénů a také omezit zalévání.

Děkujeme všem občanům za pochopení.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany Brzic, že v pátek 27. dubna 2018 od 9 – 11 hodin nepoteče v celé obci voda z důvodu nainstalování zbylých vodoměrů v obci (chalupáři).

Děkujeme za pochopení.

Svoz nadměrného odpadu

Vážení občané, od pátku 30. 3. 2018 do neděle 1. 4. 2018 budou v obci přistaveny kontejnery na NADMĚRNÝ ODPAD (kontejner odvezou v pondělí 2. 4. 2018).

Kontejnery budou přistaveny:

B R Z I C E - na návsi

P R O R U B Y - u kravína

Zároveň firma MP provede dne 31. 3. 2018 (sobota) svoz nebezpečných odpadů. Hodina odvozu je upřesněna na zvláštním letáčku od firmy Marius Pedersen, který je k dispozici na vývěskách obce a na

webových stránkách obce www.brzice.cz.

Děkujeme všem občanům, kteří využijí svoz odpadů a tím šetří naše životní prostředí.

Upozornění pro občany

Poplatek za odvoz komunálního odpadu se bude vybírat na obecním úřadě v pondělí 19. 2. 2018 od 8 – 16,30 hodin a ve středu 21. 2. 2018 od 8 – 12 hodin.