BRZICE

SK Průvan Brzice vyzývá

Obracíme se na všechny spoluobčany a přátelé obce Brzice, kteří by mohli mít doma uschované staré fotky z předchozích ročníků volejbalového turnaje u nás ve sportovním areálu, aby se s fotkami obrátili na Lenku Hanelovou. V příštím roce připravujeme jubilejní 30. ročník brzického turnaje. Za každou fotku předem děkujeme.

Upozornění pro občany

Ve středu 14. 11. 2018 nebudou odpolední úřední hodiny pana starosty.

Děkujeme za pochopení.

Zimní údržba

V případě zájmu o zimní údržbu obecních komunikací předejte Vaše závazné nabídky v úředních hodinách na obecní úřad nebo je zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu do 8. 11. 2018

Oznámení - zasedání zastupitelstva 7.11.2018

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce BRZICE

Obecní úřad BRZICE v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BRZICE, svolaného dosavadní starostkou paní Nelly Kárníkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad BRZICE – zasedací místnost obecního úřadu, BRZICE 20

Doba konání:  7. listopadu 2018 od 17,30 hodin

Navržený program: 1.) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                    2.) Složení slibu členů zastupitelstva obce

                                    3.) Volba starosty a místostarosty

                                    4.) Zřízení finančního a kontrolního výboru – volba předsedů a členů výboru

                                    5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO 

                                         (§ 72 zákona o obcích)

                                    6.) Diskuse

Památník 100. výročí vzniku ČR

V letošním roce byl panem Zdeňkem Sochacím vybudován na Prorubech památník ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní odhalení památníku se uskuteční dne 27.10.2018 od 14 hodin.

 

Opravy komunikace

Během září probíhají opravy obecních komunikací v Prorubech, silně poškozených vývozem vytěžené dřevní hmoty po loňské kalamitě. Na tuto investici obec obdrží dotaci od Královéhradeckého kraje ve výši 550 tis. Kč.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že od středy 22. 8. 2018 do středy 12. 9. 2018 nebudou dopolední úřední hodiny. Důvod: dovolená.

Děkujeme za pochopení.

Sdělení o vyvěšení Závěrečného účtu obce za rok 2017

Dne 14. 6. 2018 byl na úřední desku Obce BRZICE na www.brzice.cz vyvěšen schválený Závěrečný účet obce za rok 2017. Rovněž jsou vyvěšeny všechny přílohy, které jsou součástí ZÚ. Veškeré tyto dokumenty by měly být rovněž vyvěšeny na vývěsní tabuli obce. Z důvodu nedostatku místa na tabuli a množství dokumentů, sdělujeme občanům, že tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí od 8 – 12 hodin a ve středu od 8 – 12 hodin a odpoledne od 15 – 17 hodin.

Omezení spotřeby pitné vody

Z důvodu nedostatku pitné vody je nutné do odvolání zrušit napouštění bazénů a také omezit zalévání.

Děkujeme všem občanům za pochopení.