BRZICE

Oznámení - svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 30. března 2019 bude proveden svoz nebezpečných odpadů (informační leták ke stažení) a zároveň budou přistaveny 29. března 2019 kontejnery na objemný odpad (matrace, nábytek, koberce), které budou odvezeny v pondělí 1. 4. 2019.

Přineste svůj odpad a chraňte naše životní prostředí.

Oznámení - zasedání zastupitelstva 20.3.2019

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná dne 20. března 2019 od 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program schůze:

1. Schválení veřejnoprávní smlouvy

2. Pozemky

3. Územní plán HARCOV

4. Nový web obce

5. Informace o rekonstrukci VO

6. Znak a vlajka obce

7. Různé

8. Diskuse

Upozornění pro občany

Poplatek za odvoz komunálního odpadu se bude vybírat na obecním úřadě v pondělí 18. 2. 2019 od 8 – 16,30 hodin a ve středu 20. 2. 2019 od 8 – 12 hodin.

Informace obecního úřadu

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že odvoz popelnic na rok 2019 zůstává stejný jako v letošním roce, tj. odvoz v p o n d ě l í, týdny dle svozového kalendáře (svoz 21x – bílá).

V měsíci lednu a únoru bude svozová firma odvážet odpad na staré známky (2018). Poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) zůstává také stejný jako v roce 2018 tj. – 400 Kč na osobu s trvalým pobytem a 500 Kč na chalupu pro chalupáře. Poplatek se bude vybírat na obecním úřadě během měsíce února, kde obdržíte novou známku na popelnici na rok 2019. Termín vybírání poplatku bude upřesněn oznámením na informační tabuli. Svozový kalendář na rok 2019 možno vyzvednout na obecním úřadě. Je také umístěn na stránkách obce www.brzice.cz.

Upozornění pro občany

Upozorňujeme občany, že 27. 12. a 28. 12. 2018 bude p. Radek Hofman po obci opisovat stav vodoměrů za odebranou vodu v roce 2018. Fakturace proběhne k 31. 12. 2018, fakturu občané obdrží během měsíce ledna 2019. Prosíme všechny občany o součinnost při opisování stavu vodoměrů.

Děkujeme.

PF 2019

SK Průvan Brzice vyzývá

Obracíme se na všechny spoluobčany a přátelé obce Brzice, kteří by mohli mít doma uschované staré fotky z předchozích ročníků volejbalového turnaje u nás ve sportovním areálu, aby se s fotkami obrátili na Lenku Hanelovou. V příštím roce připravujeme jubilejní 30. ročník brzického turnaje. Za každou fotku předem děkujeme.

Upozornění pro občany

Ve středu 14. 11. 2018 nebudou odpolední úřední hodiny pana starosty.

Děkujeme za pochopení.

Zimní údržba

V případě zájmu o zimní údržbu obecních komunikací předejte Vaše závazné nabídky v úředních hodinách na obecní úřad nebo je zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu do 8. 11. 2018

Oznámení - zasedání zastupitelstva 7.11.2018

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce BRZICE

Obecní úřad BRZICE v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BRZICE, svolaného dosavadní starostkou paní Nelly Kárníkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad BRZICE – zasedací místnost obecního úřadu, BRZICE 20

Doba konání:  7. listopadu 2018 od 17,30 hodin

Navržený program: 1.) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                    2.) Složení slibu členů zastupitelstva obce

                                    3.) Volba starosty a místostarosty

                                    4.) Zřízení finančního a kontrolního výboru – volba předsedů a členů výboru

                                    5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO 

                                         (§ 72 zákona o obcích)

                                    6.) Diskuse

Památník 100. výročí vzniku ČR

V letošním roce byl panem Zdeňkem Sochacím vybudován na Prorubech památník ke 100. výročí vzniku Československé republiky. Slavnostní odhalení památníku se uskuteční dne 27.10.2018 od 14 hodin.