BRZICE

Upozornění pro občany Brzic

Žádáme laskavě občany, aby do 20. prosince 2017 nahlásili na obecní úřad všechny změny, které se týkají výše výpočtu částky vodného za rok 2017, to znamená počet osob, počet zvířat atd. Změny můžete nahlásit v úředních hodinách pondělí a středa 8 – 12 hodin, emailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., na telefonní číslo 498 100 730 nebo na mobil 730 170 199.

 

Dne 2. a 3. ledna 2018 od 15 hodin se bude opisovat stav vodoměrů, opisování bude provádět p. Radek Hofman. Pokud se vám tento termín nehodí, oznamte to na obecní úřad s uvedením vašeho čísla telefonu, aby bylo možné domluvit jiný termín opisování.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem klidný předvánoční čas.

Oznámeni - volby 2017

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017

Starosta obce BRZICE dle § 14c písm. a/ a § 15 ve smyslu úplného znění zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

V pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 21. 10. 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volební okrsek č. 1 je:

 ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU V BRZICÍCH

 Okrsek č. 1 obsahuje místní části: Brzice, Harcov, Žďár, Proruby, Komárov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brzicích 6. 10. 2017

Nelly Kárníková

starostka obce

Informace OÚ BRZICE

V případě zájmu o zimní údržbu obecních komunikací předejte Vaše závazné nabídky v úředních hodinách na obecní úřad nebo je zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu do 20. 10. 2017

Obecní zastupitelstvo - 27.9.2017

Zasedání zastupitelstva obce Brzice se koná 27.9.2017 v 17,30 hod v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program schůze:

  1. Kalamita - aktuální situace
  2. Rozpočtové opatření - č.3/2017
  3. Různé

Upozornění

Z důvodu opravy vodovodu nepoteče voda v Brzicích ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 8 – 12 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka silnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,

UZAVÍRKA KRAJSKÉ SILNICE III/307 3 V ÚSEKU KOMÁROV – HRANICE TU OKRESU 

21.8.2017- 1.9.2017

PŘÍJEZD PRO VOZIDLA IZS ZAJIŠTĚN. OBJÍŽĎKA PŘES HOŘIČKY, KŘIŽANOV, LIBŇATOV, MARŠOV, HAJNICE