BRZICE

Informace k vodoměrům

Vážení občané,

kdo jste si vyžádal nabídku na připravenost od VODA SERVICE, obdržíte ji do konce měsíce srpna.

K 15. 10. 2017 bude nutno mít připravenost ukončenou tak, aby se v dalších týdnech mohly začít instalovat vodoměry. V případě, že se při instalaci vodoměru vyskytnou problémy (připravenost neodpovídá požadavku a vodoměr nainstalovat nelze), bude si každý občan hradit další výjezd technika ze svých vlastních prostředků.

Jinak instalaci a vodoměry platí obec, vodoměry budou jejím majetkem. Ke konci roku dojde u každého vodoměru k odečtu a teprve od 1. 1. 2018 se zahájí systém evidence na základě údajů odečtených z vodoměrů.

Do té doby bude s každým vlastníkem nemovitosti sepsána smlouva. Pouze na jejímž základě a po instalaci vodoměru bude možno od 1. 1. 2018 čerpat vodu z obecního vodovodu.

Stavební připravenost pro montáž vodoměru - nákres