BRZICE

Oznámení - volby

Ve smyslu úplného znění zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 64/2001 Sb., zákonů č. 491/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 171/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 62/2003 Sb., č. 418/2004 Sb., č. 323/2006 Sb., č. 480/2006 Sb., č. 261/2008 Sb., ústavního zákona č. 195/2009 Sb., zákonů č. 320/2009 Sb., č. 195/2010 Sb., 222/2012 Sb., Č. 58/204 Sb., č. 59/2014 Sb., č.114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb. a č. 90/2017 Sb. (dále jen „zákona“).

pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017

stanovuji

minimální počet členů okrskové komise (§ 14c písm. c/ zákona) a

poskytuji informaci

o počtu a sídle volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popř. přihláška k registraci byla zaregistrována (§ 14c písm. f/ zákona).

č.1

BRZICE, volební místnost: Obecní úřad BRZICE

Sídlo: BRZICE

Minimální počet členů: 6

V Brzicích 16. 8. 2017

Nelly Kárníková

starostka obce