BRZICE

Informace pro občany - odvoz odpadu 2018

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat, že odvoz popelnic na rok 2018 zůstává stejný jako v letošním roce, tj. odvoz v pondělí, týdny dle svozového kalendáře (svoz 21x – bílá). V měsíci lednu a únoru bude svozová firma odvážet odpad na staré známky (2017). Poplatek za svoz komunálního odpadu (popelnic) zůstává také stejný jako v roce 2017 tj. – 400 Kč na osobu s trvalým pobytem a 500 Kč na chalupu pro chalupáře. Poplatek se bude vybírat na obecním úřadě během měsíce února, kde obdržíte novou známku na popelnici na rok 2018. Termín vybírání poplatku bude upřesněn oznámením na informační tabuli. Svozový kalendář na rok 2018 možno vyzvednout na obecním úřadě. Je také umístěn na stránkách obce www.brzice.cz

Přejeme všem občanům příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2018.