BRZICE

Vodné a stočné

Vážení občané, jak již víte, bude od 1. 1. 2018 počítáno nově vodné a stočné. Všichni, kdo jste obdrželi nový vodoměr, budete mít během měsíce ledna 2018 novou smlouvu o dodávce pitné vody. Dostavte se k jejímu podpisu od pondělí 15. 1. 2018 u paní Postupové na obecním úřadě v úředních hodinách v pondělí od 8 – 12 hodin a ve středu od 8 – 12 hodin. Děkujeme