BRZICE

Svoz nadměrného odpadu

Vážení občané, od pátku 30. 3. 2018 do neděle 1. 4. 2018 budou v obci přistaveny kontejnery na NADMĚRNÝ ODPAD (kontejner odvezou v pondělí 2. 4. 2018).

Kontejnery budou přistaveny:

B R Z I C E - na návsi

P R O R U B Y - u kravína

Zároveň firma MP provede dne 31. 3. 2018 (sobota) svoz nebezpečných odpadů. Hodina odvozu je upřesněna na zvláštním letáčku od firmy Marius Pedersen, který je k dispozici na vývěskách obce a na

webových stránkách obce www.brzice.cz.

Děkujeme všem občanům, kteří využijí svoz odpadů a tím šetří naše životní prostředí.