BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 6.6.2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná 6. června 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017.

2. Kalamita

3. KPÚ Proruby

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018

5. Různé