BRZICE

Sdělení o vyvěšení Závěrečného účtu obce za rok 2017

Dne 14. 6. 2018 byl na úřední desku Obce BRZICE na www.brzice.cz vyvěšen schválený Závěrečný účet obce za rok 2017. Rovněž jsou vyvěšeny všechny přílohy, které jsou součástí ZÚ. Veškeré tyto dokumenty by měly být rovněž vyvěšeny na vývěsní tabuli obce. Z důvodu nedostatku místa na tabuli a množství dokumentů, sdělujeme občanům, že tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí od 8 – 12 hodin a ve středu od 8 – 12 hodin a odpoledne od 15 – 17 hodin.