BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 15.8.2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZ|CE se koná 15. srpna 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program :

1. Stav finančních prostředků

2. Kalamita - cesty

3. Zhodnocení činnosti OZ za 4 roky

4. Rozpočtové opatření č. 2/20L8

5. Různé