BRZICE

Informace o dotaci na opravu cesty

Vážení občané, na Vaše dotazy týkající se opravy cesty p. p. č. 974/1 v Brzicích sdělujeme, že tato byla opravena díky dotaci ve výši 260 000 Kč z rozpočtu Královéhradeckého kraje a stala se významnou složkou našeho loňského rozpočtu.