BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 7.11.2018

I N F O R M A C E o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce BRZICE

Obecní úřad BRZICE v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva obce BRZICE, svolaného dosavadní starostkou paní Nelly Kárníkovou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  Obecní úřad BRZICE – zasedací místnost obecního úřadu, BRZICE 20

Doba konání:  7. listopadu 2018 od 17,30 hodin

Navržený program: 1.) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

                                    2.) Složení slibu členů zastupitelstva obce

                                    3.) Volba starosty a místostarosty

                                    4.) Zřízení finančního a kontrolního výboru – volba předsedů a členů výboru

                                    5.) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO 

                                         (§ 72 zákona o obcích)

                                    6.) Diskuse