BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 12.12.2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná dne 12.prosince 2018 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program schůze:

1. Rozpočet na rok 2019

2. Uzemní plán obce

3. Smlouvy na zimní údržbu

4. Dotace na čističku (filtr) - podmínky

5. Značka Proruby

6. Kanalizační řád

7. Požárně bezpečnostní opatření

8. Pozemky

9. Rozpočtové opatření č.7 /2018

10. Různé