BRZICE

Oznámení - zasedání zastupitelstva 22. 5. 2019

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná dne 22. 5. 2019 od 18 hodin v Kongresovém centru na Prorubech.

Program schůze:

1. Závěrečný účet obce a závěrka 2018

2. Rozpočtové opatření č. 5/2019

3. Schválení firmy pro výběrové řízení- dotace vodovod Proruby

4. Hlasování o zákazu pálení bio odpadu

5. Schválení příspěvku na narozené dítě

6. Pronájem pozemků – Šrůtkovi, Volfovi, Dudovi, Šváb, Jindra

7. Nákup pozemků – Gottwald

8. Dotace obecního obchodu

9. Informace o chodu obce

10. Diskuze