BRZICE

Výkup bylin

Vážení občané, dovolujeme si vás informovat o možnosti výkupu bylin. Více informací o výkupu, zasílání a platbě v článku.

 

V ý k u p  b y l i n

O nás:

Výkup léčivých bylin zprostředkováváme pro českého výrobce bylinných a ovocných čajů,

kapek a mastí z léčivých bylin; jež působí na českém trhu již od roku 1990. Tuto činnost

pro výrobce zajišťujeme na základě „Smlouvy o dílo“.

Bylinky vykupujeme pouze řádně zpracované, usušené a zabalené. Vykupujeme pouze byliny

uvedené v seznamu, jiné nikoliv. Nekvalitní surovinu (tj. znečištěnou, napadenou hmyzem,

plesnivou apod.) nevykupujeme!

Příjem sušených bylinek:

Bylinky přijímáme ať už fyzicky anebo prostřednictvím „obyčejných“ zásilek zaslaných

Českou poštou či jinou zásilkovou službou (náklady na poštovné si hradíte sami), a to na

adrese:

Zbyněk Šimek

Janáčkova 362

53345, Čeperka

Jak zabalit bylinky:

Do každého balíku nezapomeňte prosím vložit lístek, na kterém bude uvedeno vaše jméno,

příjmení, telefonní kontakt, e-mail, číslo účtu, na který mají být peníze za byliny poslány.

Jednotlivé druhy bylin (v jednom balíku) zabalte odděleně a označte českým názvem!

Způsob platby:

Po provedené kontrole sušených bylin vám bude výkupní cena uhrazena převodem na účet

nejpozději do 90 dnů od data přijetí.

Kontakt:

Zbyněk Šimek

Janáčkova 362

53345 Čeperka

Mobil: 732387559

Bližší informace naleznete na: www.vykupbylin.webnode.cz

Výkupní seznam bylin 2015 (cena za 1kg)

Akát květ 128,-Kč, Aronie ( černý jeřáb ) plod 80,-Kč, Černý bez květ 104,-Kč, Divizna květ 288,-Kč,

Heřmánek květ 152,-Kč, Hloh květ 320,-Kč, Hluchavka květ(bez listů) 720,-Kč, Chrpa květ se

zákrovem 200,-Kč, Jetel červený květ 200,-Kč, Jeřáb červený plod 80,-Kč, Kaštan květ (jírovec) 176,-

Kč, Lípa květ 192,-Kč, Pitulník květ ( hluchavka žlutá ) 1120,-Kč, Prvosenka květ 304,-Kč, Růže -

okvětní plátky (nemíchat barvy!) 224,-Kč, Sedmikráska květ 240,-Kč, Sléz maurský květ 288,-Kč,

Slunečnice květ-okvět.lístky 168,-Kč, Trnka květ 256,-Kč, Vřes květ 160,-Kč