BRZICE

Oznámeni - volby 2017

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017

Starosta obce BRZICE dle § 14c písm. a/ a § 15 ve smyslu úplného znění zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:

V pátek dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 21. 10. 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místo konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volební okrsek č. 1 je:

 ZASEDACÍ MÍSTNOST OBECNÍHO ÚŘADU V BRZICÍCH

 Okrsek č. 1 obsahuje místní části: Brzice, Harcov, Žďár, Proruby, Komárov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky nebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

V Brzicích 6. 10. 2017

Nelly Kárníková

starostka obce

Informace OÚ BRZICE

V případě zájmu o zimní údržbu obecních komunikací předejte Vaše závazné nabídky v úředních hodinách na obecní úřad nebo je zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu do 20. 10. 2017

Upozornění

Z důvodu opravy vodovodu nepoteče voda v Brzicích ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 8 – 12 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Uzavírka silnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,

UZAVÍRKA KRAJSKÉ SILNICE III/307 3 V ÚSEKU KOMÁROV – HRANICE TU OKRESU 

21.8.2017- 1.9.2017

PŘÍJEZD PRO VOZIDLA IZS ZAJIŠTĚN. OBJÍŽĎKA PŘES HOŘIČKY, KŘIŽANOV, LIBŇATOV, MARŠOV, HAJNICE

Upozornění pro občany

Vážení občané a vlastníci lesních pozemků, během příštího týdne budou k dispozici informace týkající se možností zpracování kalamitního dřeva v našem katastru.

Informace, budete-li mít o ně zájem, Vám poskytnou

  • p. Hanel tel. 776 292 331 lesní hospodář Proruby, část Brzice
  • p. Denygr tel. 603 224 265 místostarosta
  • p. Ing. Sedláček 724 524 354 lesní hospodář část Brzice

Chceme Vás upozornit na to, že v obci se již pohybují neznámé firmy a osoby, které nabízejí vlastníkům lesních pozemků řešení jejich problémů, buďte obezřetní.

Obecní úřad Brzice

Oznámení - volby

Ve smyslu úplného znění zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 64/2001 Sb., zákonů č. 491/2001 Sb., č. 37/2002 Sb., č. 171/2002 Sb., č. 230/2002 Sb., č. 62/2003 Sb., č. 418/2004 Sb., č. 323/2006 Sb., č. 480/2006 Sb., č. 261/2008 Sb., ústavního zákona č. 195/2009 Sb., zákonů č. 320/2009 Sb., č. 195/2010 Sb., 222/2012 Sb., Č. 58/204 Sb., č. 59/2014 Sb., č.114/2016 Sb., č. 322/2016 Sb. a č. 90/2017 Sb. (dále jen „zákona“).

pro volby do Parlamentu České republiky ve dnech 20. 10. a 21. 10. 2017

stanovuji

minimální počet členů okrskové komise (§ 14c písm. c/ zákona) a

poskytuji informaci

o počtu a sídle volebních okrsků každé politické straně, politickému hnutí, koalici a nezávislému kandidátovi, jejichž kandidátní listina, popř. přihláška k registraci byla zaregistrována (§ 14c písm. f/ zákona).

č.1

BRZICE, volební místnost: Obecní úřad BRZICE

Sídlo: BRZICE

Minimální počet členů: 6

V Brzicích 16. 8. 2017

Nelly Kárníková

starostka obce