BRZICE

Přehled přijatých usnesení OZ 2.11.2016

Přehled přijatých usnesení z 6. zasedání obecního zastupitelstva Obce Brzice, konaného dne 2. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

1. Program schůze

2. Zapisovatelku a ověřovatele zápisu

3. Dokončené investiční akce

4. Úpravu pravidel pro prodej a pacht pozemků

5. Zrušení záměru na pacht zemědělských pozemků z 26. 9. 2016 a schvaluje nový záměr na pacht zemědělských pozemků

6. Vyhrnování sněhu z obecních cest

7. Návrh rozpočtu na rok 2017

8. Vybavení kulturní místnosti novými stoly a židlemi v ceně 128990,--

9. Prodej pozemku 2276 o výměře 1867 m2

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

1. Zaslání žádosti o přijetí občana do domu seniorů

2. Diskusi – havarijní stav trubky ve vodárně

- nabídku betonového příjezdu na hřbitov

- svodnice u hřbitova - zatéká ke zdi, uvolněné žlabovky na obecní cestě

Upozornění

Ve středu 9. listopadu 2016 nebudou dopolední úřední hodiny – dovolená.

Upozornění

Upozornění pro občany ve středu 9. listopadu 2016 nepoteče voda od 10 hodin do 14 hodin z důvodu čištění bazénu ve vodárně. Děkujeme za pochopení.

Revize spalovacích kotlů

POVINNOST REVIZE SPALOVACÍHO ZDROJE NA TUHÁ PALIVA O PŘÍKONU 10-300W NAPOJENÉHO NA RADIÁTORY

Tato povinnost platí už od roku 2012, splněna musí být do 31. 12. 2016. Nejpozději za dva roky je nutné revizi kotle pravidelně zopakovat. Platí pro rodinné domy i pro domy k rekreaci, platí i pro krbové vložky, pokud jsou napojeny na radiátory.

Jak sehnat revizního technika? Obraťte se přímo na výrobce daného kotle, ten by měl poskytnout kontakt na proškoleného technika (odborně způsobilou osobu). Lze také hledat v internetovém seznamu techniků, vedeném Asociací podniků topenářské techniky http://www.aptt.cz/postup-vyrobců.php

Jak bude kontrola probíhat?

Revizní technik prověří celý kotel, jeho celistvost a těsnost, řídící jednotku, regulátor a havarijní termostat a i to, co a jak se v kotli spaluje. Doporučí postupy k zajištění provozu, např. eliminaci nadměrného kouře a šetření nákladů na palivo, modernizaci nebo doplnění otopné soustavy apod.). Základní prohlídka zabere cca 1 hodinu, její cena je individuální a pohybuje se mezi 600 - 1500 Kč (záleží především na dojezdové vzdálenosti technika). Na základě revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se prokážete při případné výzvě z úřadu.

Dýňování

Zveme již na druhý ročník D ý ň o v á n í 28. října 2016 od 17 hodin sportovní areál v Brzicích.

Z důvodu zajištění dostatečného množství dýní, prosím potvrdit svoji účast na emailu : lenka.hanelova@cz nebo SMS na tel. 724052905 s počtem rezervací dýni

Informace OÚ BRZICE

V případě zájmu o zimní údržbu obecních komunikací předejte Vaše závazné nabídky v úředních hodinách na obecní úřad nebo je zašlete na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a to v termínu

do 26. 10. 2016

Volby 2016

Informace k místě a termínu konání voleb do zastupitelstva kraje najdete na Úřední desce.