BRZICE

Obecní zastupitelstvo - aktuality

Usnesení z proběhlých schůzí obecního zastupitelstva

najdete na Úřední desce v Archivu dokumentů - Usnesení ze schůze, příp. usnesení z posledního proběhnutého zasedání najdete v Aktuálních dokumentech

Oznámení - zasedání zastupitelstva 15.8.2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZ|CE se koná 15. srpna 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program :

1. Stav finančních prostředků

2. Kalamita - cesty

3. Zhodnocení činnosti OZ za 4 roky

4. Rozpočtové opatření č. 2/20L8

5. Různé

Oznámení - zasedání zastupitelstva 6.6.2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná 6. června 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2017.

2. Kalamita

3. KPÚ Proruby

4. Rozpočtové opatření č. 1/2018

5. Různé

Oznámení - zasedání zastupitelstva 28. 3. 2018

Zasedání zastupitelstva Obce BRZICE se koná 28. března 2018 v 17,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program:

1. Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019-2021

2. Informace ohledně lesů a cest

3. Schválení výsledku VŘ UP

4. KPÚ Proruby

5. Rezervní fond na opravy vodovodu

6. Různé