BRZICE

SDH Brzice

Sbor dobrovolných hasičů v Brzicích v současné době místně spadá do Okrsku Hořičky, má stabilně přes 60 členů. Hasičských soutěží se účastní tým mužů, žen i dětí.

Kromě cvičení, účasti na soutěžích a místních brigádách každoročně sbor pořádá v obci posvícenecké a plesové posezení, opékání prasete, zpívání vánočních koled a další akce.

Hasičská zbrojnice, úložiště veškeré dostupné techniky, byla vystavena okolo roku 1900 přímo na brzické návsi.

 
 
Členové výboru sboru

Starosta sboru Jaroslav Kuna st.
Zástupce starosty sboru Jiří Žďárský st.
Velitel sboru Jiljí Hofman 
Zástupce velitele Leoš Lesk
Referent prevence a výchovné činnosti Jaroslav Žďárský
Hospodář sboru Lenka Hanelová
Vzdělavatel Alena Petirová
Členové výboru Miroslav Groh, Marie Faltysová
Jednatel sboru Jaroslava Žďárská 
Kronikářka sboru Renata Kunová 
Strojník sboru Jaroslav Kuna ml. 
Strojník - Proruby Miloslav Postupa
Vedoucí mládeže Petra Žďárská
Referentka žen Darina Fischerová
Předseda KRR Jaroslava Teuberová
Člen KRR - revizor Radek Hofman
Člen KRR Bohuslav Žďárský
 
Hasičské desatero    
  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří tě zvolili, očekávají od tebe činnost zvýšenou a všechno přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést. 
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.